Ettevõttest

Saare Kütus tegeleb vedelkütuse müügiga alates 1989. aastast ja on ühtlasi üks esimesi era-kapitalil põhinevaid äriühinguid Eesti kütusefirmade hulgas.

Firma moodustati 4. juulil 1989. aastal pärast Saaremaa Naftabaasi likvideerimist.
AS Saare Kütus on Eesti Õliühingu liige aastast 1993.
2024. aasta 1. jaanuari seisuga töötab firmas 29 töötajat.

Saare Kütuse eesmärgid ja töösuunad:

  • kvaliteetne kütus igale masinale;
  • kvaliteetne klienditeenindus;
  • keskkonnasäästlik tegevus.

Põhilised tegevusalad:

  • vedelkütuse, õlide, määrdeainete jae- ja hulgimüük;
  • terminaliteenuse osutamine;
  • kütuse transportteenus;
  • tanklates autohooldusvahendite, autotarvikute jt kaupade jaemüük.

Saare Kütuse jaemüügivõrgus tegutseb hetkel 5 tanklat.
Lisaks on suveperioodil avatud tankla Kuressaare jahisadamas.

Paakautodega osutatakse klientidele vedelkütuse transportteenust.

Saare Kütusel on välja töötatud oma magnetkaardi süsteem. Klientide paremaks ja laiahaardelisemaks teenindamiseks teeme koostööd mitmete partneritega nagu Circle K, Alexela, Go Oil, Krooning ja Jetoil. Seetõttu on Saare Kütuse kliendikaardiga võimalik kütuse ja teenuste eest tasuda üle kogu Eesti!

Vaata Saare Kütuse kliendikaarti teenindavaid tanklaid siit

ANDMEKAITSE SEADUS

  1. AS Saare Kütus hoiab oma klientide isikuandmeid ausalt, õigesti ja turvaliselt ning ei edasta neid kolmandatele osapooltele;
  2. klientide isikuandmed on kasutamiseks ainult Ettevõtte siseselt klientidega kontakti saamise eesmärgil (arvete saatmine, lepingute pikendamine/muutmine);
  3. uudiskirju, pakkumisi ja muud sedalaadi infot AS Saare Kütus klientidele posti teel jätkuvalt ei saada.

Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

AS Saare Kütus töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi eelkõige lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. AS Saare Kütus oma klientidele sooduspakkumisi, uudiskirju ja muid reklaami sisaldavaid teavitusi ei edasta!

Kui kaua AS Saare Kütus isikuandmeid säilitab?

AS Saare Kütus ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks. Kui klient soovib täiendavat infot oma andmete säilitamise osas, tuleks võtta ühendust meie klienditoega.

Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?

AS Saare Kütus töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kliendil on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kliendil õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see on vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist.

Kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded saata e-postiga aadressil:

info@saarekytus.ee