Naistepäeva loos

______________________________________________________________________________
Meil on hea meel teatada, et teatripiletid võitis Külli Aavik! :)
Palju õnne võitjale!

Suur tänu kõikidele kampaaniast osavõtjatele!

__________________________________________________________________________

2023. aasta naistepäeva loosikampaania tingimused

Loosimise korraldaja on AS Saare Kütus, Roomassaare tee 6, Kuressaare, 93815 Saaremaa, edaspidi „Korraldaja“. Loosimises osalemine toimub ainult siin esitatud tingimustel.

 1. Kes saavad loosimises osaleda?

Osaleda saavad kõik kliendid, kes ostavad Saare Kütuse tanklast vähemalt 30 liitrit kütust vahemikus 6.– 12. märts 2023. Loosimises ei saa osaleda Saare Kütuse töötajad.

 1. Mis on auhinnaks?

Loosikampaania võitja saab kaks piletit 12. aprillil 2023 Kuressaare kultuurikeskuses toimuvale etendusele „ANNE PALUVER ikka veel 27!“.

 1. Loosis osalemiseks tuleb täita järgnevad tingimused:
  • osta Saare Kütuse Aia tänava, Pihtla tee, Roonimäe, Roomassaare või Orissaare tanklast vähemalt 30 liitrit kütust ajavahemikul 6. – 12. märts 2023;
  • koheselt, peale kütuse ostu, kirjutada ostutšeki taha loetavalt oma kontaktandmed ja anda kviitung tanklamüüja kätte. Vajadusel saab tanklatöötaja kliendile välja printida kordustšeki.
 1. Millised isikuandmed on osalemiseks vajalikud?

Loosimises osalemiseks tuleb kirjutada ostutšeki taha järgnevad isikuandmed:

  • osaleja ees- ja perekonnanimi;
  • osaleja telefoninumber;
  • osaleja e-posti aadress.
 1. Mitu korda tohib loosimisest osa võtta?

Igaüks võib loosimisest osa võtta nii mitu korda, kui soovib, täites punktides 1, 3 ja 4 välja toodud tingimused.

 1. Kuidas Korraldaja kasutab isikuandmeid?

Loosimise korraldamiseks kogutud isikuandmeid kasutatakse vaid loosimisega seotud eesmärkidel. Loosimise raames kogutud andmeid töödeldakse lähtuvalt kehtivatele andmekaitse õigusnõuetele.

Korraldaja talletab andmeid ainult seni, kuni see on antud loosimise läbiviimiseks vajalik. Loosimise eesmärkide täitmise järel andmed hävitatakse.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.

 1. Millal loositakse võitja?

Kõigi loosimises osalejate vahel loosib Korraldaja 13. märtsil 2023 välja ühe võitja, kellega võtab Saare Kütuse esindaja sama tööpäeva jooksul ühendust. Auhind antakse üle võitjaga kokkulepitud ajal ja kohas.

Võitja nimi avalikustatakse Saare Kütuse Facebooki lehel.

 1. Lisainfo

Iga isik annab loosimises osalemisega Korraldajale kinnituse kõikide loosimistingimustega nõustumiseks ja annab loa isikuandmete töötlemiseks loosimise eesmärgil.

Korraldaja ei võta, seoses antud loosikampaaniaga, endale mitte mingit vastutust väljapoole oma mõjupiirkonda jäävate tehniliste ega muude ette tulevate probleemide eest.

Head loosiõnne!