ERIOTSTARBELISE DIISLIKÜTUSE MÜÜK

Eriotstarbeline diislikütus on Maksu- ja Tolliameti (MTA) järelvalve all värvainega märgistatud diislikütus, mis maksustatakse tavapärasest diislikütusest madalama aktsiisimääraga.

Eriotstarbeline diislikütus on mõeldud kasutamiseks (VKEMS § 11 lg 1):
• põllumajanduses;
• kutselisel kalapüügil.

Eriotstarbelise diislikütuse müügil on kütuse müüja kohustatud tuvastama kütuse ostja kas isikut tõendava dokumendi (füüsilisest isikust ostja puhul) või volikirja (juriidilise isiku esindaja puhul) alusel. Samuti peab ostja deklareerima eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe, mille Saare Kütus esitab koos teiste tehinguandmetega Maksu- ja Tolliametile.

NB! Juhul, kui ostja isikut ei saa tuvastada või ostja keeldub kasutusotstarbe deklareerimisest, on Saare Kütusel seadusest tulenev kohustus eriotstarbelise diislikütuse müügist keelduda.

 

Lisainfo: www.emta.ee Eriotstarbelist diislikütust on mõeldud kasutamiseks:
• põllumajanduses;
• kutselisel kalapüügil.

Eriotstarbelise diislikütuse müügil on kütuse müüja kohustatud tuvastama kütuse ostja kas isikut tõendava dokumendi (füüsilisest isikust ostja puhul) või volikirja (juriidilise isiku esindaja puhul) alusel. Samuti peab ostja deklareerima eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe, mille Saare Kütus esitab koos teiste tehinguandmetega Maksu- ja Tolliametile.

Juhul, kui ostja isikut ei saa tuvastada või ostja keeldub kasutusotstarbe deklareerimisest, on eriotstarbelise diislikütuse müük keelatud.
Eriotstarbelist diislikütust on mõeldud kasutamiseks:
• põllumajanduses;
• kutselisel kalapüügil.

Eriotstarbelise diislikütuse müügil on kütuse müüja kohustatud tuvastama kütuse ostja kas isikut tõendava dokumendi (füüsilisest isikust ostja puhul) või volikirja (juriidilise isiku esindaja puhul) alusel. Samuti peab ostja deklareerima eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe, mille Saare Kütus esitab koos teiste tehinguandmetega Maksu- ja Tolliametile.

Juhul, kui ostja isikut ei saa tuvastada või ostja keeldub kasutusotstarbe deklareerimisest, on eriotstarbelise diislikütuse müük keelatud.